Stresscoaching

Har du svært ved at holde fokus? Sover du dårligt? Kniber det med at huske? Får du hovedpine, hjertebanken eller andre fysiske gener, når du tænker på de mange krav, der stilles til dig fra alle kanter?

Så er du ikke alene – det viser tallene med al sin tydelighed

Fakta om stress

Stress i tal

 • Hver dag er ca. 17.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
 • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
 • 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
 • Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Hvad koster det?

 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress
 • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner

(Kilde: ”Stressforeningen”).

På trods af den store opmærksomhed området får, findes der ikke noget præcist der fortæller om udbredelsen og graden af stress blandt danskerne. Der foreligger mange små undersøgelser, som forsøger at belyse graden af stress, men på nuværende tidspunkt fremgår der desværre ikke nyere nationale undersøgelser eller retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til udfordringen på et mere generelt plan.

Der hersker derfor en del forvirring og uenighed om, hvor galt det står til i Danmark.

En ny opgørelse fra 2018 over hvor mange, der er sygemeldt på grund af psykisk arbejdsmiljø, giver en indikation – selvom undersøgelsen kun indikerer antallet af sygemeldte fra arbejde (sygemeldte udenfor arbejdsmarkedet er ikke en del af undersøgelsen).

Opgørelse tyder på, at der hver dag er omkring 17.000 sygemeldte på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Denne beregning er lavet af FTF (Fagbevægelsens Hovedorganisation) baseret på data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og COWI. Du kan se en artikel fra FTF, der også linker til deres rapport, her:

https://fho.dk/blog/2018/01/10/daarligt-psykisk-arbejdsmiljoe-koster-kassen/

Uenighed eller ej, så kan vi fastslå, at det er bekymrende og barske tal, som har store konsekvenser både for den enkelte, familien og for samfundet som helhed.

Hvordan opstår stress?

Stress er fra naturens side en biologisk mekanisme, som i tidernes morgen gjorde os i stand til at reagere (kamp/flugt-respons), når vi stod overfor farlige situationer. En stressreaktion er dermed kroppens eget nødvendige alarmberedskab, der forbereder os på at handle på en given trussel – en reaktion, som tidligere var hensigtsmæssig for at overleve. I vores tid udsættes vi også for stresssituationer, selvom de er af anden karakter end i stenalderen. Vi mærker stress som de forandringer der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker eller udefra af fx arbejdet. Disse forandringer skyldes stress-hormoner, som udløses når vi er pressede. Den akutte hverdagsstress hjælper os i bestemte situationer til at præstere mere, men hvis det står på i længere tid uden restitution, kan det på sigt have alvorlige konsekvenser både fysisk og psykisk.

En række faktorer kan bidrage til, at man udvikler stress af sit arbejde. Stress kan både skyldes arbejdsmængden og kulturen på arbejdspladsen, og blandt faktorerne som spiller ind er fx: 

 • Stor arbejdsmængde og tidspres 
 • Høje følelsesmæssige krav 
 • Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider 
 • Høje krav til opmærksomhed og koncentration 
 • Jobusikkerhed 
 • Konflikter i arbejdet 
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 
 • Manglende belønning og anerkendelse 
 • Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer 
 • Manglende udviklingsmuligheder

Kilde: Videns Center for Arbejdsmiljø

Hvordan føles stress?

Jeg har oplevet stress på egen krop. Det ramte i en periode, hvor jeg arbejdede for meget, samtidig med at jeg havde alt for mange eksistentielle udfordringer pga sorg. Det var først, da jeg fik professionel hjælp, at jeg fik bremset stressens ødelæggende indflydelse.

TAG EN STRESSTEST HER

Hvorfor skal stress tages alvorligt?

Stress er ikke en diagnose og dermed ikke en sygdom. Stress er som udgangspunkt en belastningstilstand. Den naturlige hverdagsstress/tilstand er gavnlig for os at være i nogle sekunder, timer eller en dags tid – forudsat det er efterfulgt af pause og restitution. I det moderne samfund med deadlines, krav og højt tempo, kan det være svært at få slappet af og restituere løbende og det kan desværre betyde, at vi udholder tilstanden med stresshormoner i adskillige uger, måske måneder og år. Denne form for stress (belastningsreaktion) udvikles langsomt af for meget og for lang tid med hverdagsstress uden restitution. Konsekvenserne kan være alvorlige og skadelige både fysisk og psykisk.

Når vedvarende stress udvikler sig til en psykisk lidelse

Vi kan altså med andre ord klare en vis mængde hverdagsstress, forudsat at vi løbende slapper af og restituerer. Men hvis vi er stresset over en længere periode og ikke får vendt udviklingen, risikerer vi at stressen udvikler sig til depression eller angst og udbrændthed. Såfremt din læge vurderer, at du er ramt af stress, vil behandlingstiden med stor sandsynlighed være længere. Og det anbefales, at din læge er med ind over forløbet i forhold til bedring. Det er også din læge der skal underskrive en evt. sygemelding (en såkaldt varighedserklæring).

Hvordan foregår stresscoaching

Stresscoaching er et struktureret og målrettet forløb, som hjælper dig til både at få stressen ud af kroppen og få mere overskud både fysisk og psykisk. Forløbet hjælper dig også med at forebygger fremtidig stress. Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så du efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress, også i fremtiden. Et stresscoachingforløb er som udgangspunkt syv sessioner á 60 min. varighed. Dog vil jeg altid vurderer individuelt, om du har brug for flere eller færre stressbehandlinger. I mine stresscoach samtaler vil du opleve en blanding af samtalecoaching, terapeutisk arbejde og mental afslapning

Lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at behandle og forebygge stress.

Ring 20 74 02 24 eller send en mail til elsebeth@orskovcoaching.dk.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Stress er mit kerneområde

Gennem mit tidligere arbejde stødte jeg ofte på flere stressramte; men jeg blev meget overrasket, da jeg for år tilbage selv blev ramt af stress – jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle ramme mig. Jeg valgte at søge professionel hjælp og her oplevede jeg på egen krop, hvordan systematiske samtaler virkelig hjælper.

I dag er stress et af de mest betydningsfulde områder for mig. At hjælpe stressramte med at blive stressfrie, er noget af det, jeg brænder mest for både fagligt og menneskeligt.

Har du spørgsmål, er du er meget velkommen til at ringe på 20 74 02 24 eller sende en mail til elsebeth@orskovcoaching.dk

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.