GARUDA PROFILER

Vil du gerne kende til din styrker og udviklingspotentialer? Og vil du gerne have et redskab, der skaber en fælles platform for dialog på din arbejdsplads? Så er Garuda et godt bud, som arbejder med den menneskelige side af medarbejder– og lederudvikling.

Jeg har mere end 15 års erfaring med arbejde med Garudas dialogværktøjer, som er et anerkendt og effektivt redskab, der sætter fokus på personlige og organisatoriske kompetencer.

Jeg arbejder primært med to profiler

FokusProfilen er en typeindikator, der kortlægger, hvilke opgaver den enkelte medarbejder foretrækker (og er bedst til) at fokusere på inden for fire måleområder: Integration, Udvikling, Resultat og Grunder. Profilen bliver typisk brugt i forbindelse med personlig udvikling og teamudvikling.

Kompetenceprofilen går en tand dybere end FokusProfilen, idet den måler på flere områder. Kompetenceprofilen er inspireret af – og indskriver sig i de såkaldte trækteorier, hvis opgave er identificere, klassificere og (i et vist omfang) forklare de personlighedstræk, der er i spil i arbejdslivet. Profilen bliver typisk brugt i forbindelse med rekrutteringsprocesser og udvikling af ledere.

Fælles for profilerne er, at de giver et nuanceret billede af en persons drivkræfter, motiver, behov og adfærd, som kan danne grundlag for en dialog, hvor man kan drøfte og afklare personens styrker og udfordring i forhold til en konkret situation. Jeg er særligt begejstret for værktøjernes visuelle udformning, som gør profilerne lette og overskuelige at forstå. 

Sådan fungerer det

Du svarer på en række udsagn, som afdækker dine præferencer i forhold til dit arbejdsliv. Profilen vil med tekst og grafik illustrere, hvordan du foretrækker at arbejde. I den efterfølgende personlig tilbagemelding får du mulighed for at få svarene nuanceret og dermed få perspektiver på din arbejdspraksis og hvordan du med fordel kan skabe udvikling i dit arbejdsliv. 

Kontakt mig på 2074 0224 for at høre nærmere om, hvordan du kan få glæde af Garudas profilværktøjer.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Vidste du, at ved brug af struktureret interview, personlighedstest, færdighedstest samt referencetagning kan man ved en rekruttering opnå en træfsikkerhed på op mod 80%, dvs. der er 80% sandsynlighed for, at man får det man regner med at få. Ved brug af ustruktureret interview/mavefornemmelse alene er træfsikkerheden 10%! (Kilde: Dansk Psykologisk Forlag.

Se mere på garuda.dk