Eksamensangst

Eksamenstiden er en tid hvor rigtig mange unge studerende oplever nervøsitet og spænding.

Det kan være en fordel at være nervøs i præstationssammenhænge, da det skærper din opmærksomhed og motiverer dig til at yde en ekstra indsats.

Men for den del studerende er eksamensangsten så overvældende og belastende, at den bliver hæmmende. Og for nogle bliver eksamensangsten så voldsom og ubehagelig, at det udvikler sig til decideret angst og påvirker deres eksamensresultater. For andre kan det føre til, at de ikke får den uddannelse de drømmer om.

Kan du nikke genkendende til det? – så er du ikke alene.

Det anslås at ca. 15-20% af studerende oplever generende eksamensangst. Mange af dem der døjer med eksamensangst, oplever også angst i forbindelse med andre situationer. Det kan f.eks. være i sociale sammenhænge eller andre situationer, hvor de oplever at skulle præstere.

Tvivl og usikkerhed kombineret med høje krav og forventninger til dig selv er ofte årsagen til, at du døjer med eksamensangst.

Hvordan føles eksamensangst?

Angsten består af fysiske, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige symptomer. Symptomerne optræder i forskellig grad og varierer fra person til person.

Fysiske symptomer

 • Indre uro
 • Anspændthed
 • Ondt i maven
 • Øget hjertebanken
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnproblemer

Følelsesmæssige symptomer:

 • Nervøsitet
 • Irritabilitet
 • Frustration
 • Panik
 • Nedtrykthed

Tankemæssige symptomer:

 • Gentagende bekymringer om egen præstation
 • Forventningsangst længe før begivenhed
 • Stiller høje krav til dig selv
 • Tvivlende på egne evner   
 • Jeg kan ikke huske stoffet   
 • Jeg er ikke dygtig nok til at klare det       
 • Alle de andre har mere styr på stoffet
 • Hvis ikke jeg får 12, er jeg ikke god nok
 • Læreren og censoren er ude på at finde alle mine svage punkter
 • Jeg dumper helt sikkert
 • Hvad nu hvis klappen går ned
 • Mine forældre/lærere bliver skuffede, hvis jeg ikke lever op til deres forventninger.

Adfærd

I forsøget på at håndtere angsten, udvikler de fleste nogle uhensigtsmæssige strategier.

Før eksamen

 • Holder ingen pauser under læsningen
 • Læser hele natten før eksamen
 • Ustabil indtag af mad i dagene op til eksamen
 • Ingen sociale, fysiske eller afslappende aktiviteter
 • Overspringshandlinger

Under eksamen

 • Forsøger at skjule sin nervøsitet
 • Går i panik, hvis klappen går ned
 • Uhensigtsmæssig disposition af tiden
 • Taler hurtigt
 • Læser ikke eksamensspørgsmålene grundigt nok
 • Snyd
 • Indtagelse af angstdæmpende eller præstationsfremmende medicin

Kilde: altompsykologi.dk/

Det kan være ret så opslidende at døje med eksamensangst og ubehandlet, kan det genere dit liv i flere uger og måneder op til en given præstation. Det kan også begrænse dit liv, hvis du lader angsten tage styringen.

Hvad er metakognitiv terapi?

”Det handler ikke om hvad du tænker – men hvordan du tænker” 

Den metakognitive metode er en helt ny terapi-metode til behandling af stress, angst og depression. 

Metoden har vist imponerende og langt bedre resultater end den klassiske kognitive behandling.

Forståelsen i metoden er, at negative tanker og følelser ses som normale og helt naturlige, – noget alle mennesker har. Det afgørende for vores mentale og psykiske trivsel er i virkeligheden, hvordan vi reagerer på vores tanker og følelser.

Målet med den metakognitive metode er at fjerne eller minimere tidskrævende bekymringer og grublerier, som typisk ligger bag stress, angst og depression.

Den metakognitive metode adskiller sig fra andre coachende og terapeutiske metoder idet man ikke tillægger følelser og tankers indhold stor betydning for vores psykiske trivsel.

Metakognitiv behandling har i stedet fokus på, at du skal give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed. Ved at lade disse tanker fylde mindre og ved at tænke på noget andet, kan dine følelser også ændre sig. 

I samtalerne vil vi derfor ikke forholde os til dine tidligere ubehagelige eller traumatiske oplevelser, og dermed genopleve dem på ny. I stedet lærer du at håndtere dine svære tanker og følelser på en anderledes og langt mere hensigtsmæssig måde.