Hvad er metakognitiv terapi?

”Det handler ikke om hvad du tænker – men hvordan du tænker”

Den metakognitive metode er en helt ny terapi-metode til behandling af stress, angst og depression.

Metoden har vist imponerende og langt bedre resultater end den klassisk kognitive behandling.

Forståelsen i metoden er, at negative tanker og følelser ses som normale og helt naturlige, – noget alle mennesker har. Det afgørende for vores mentale og psykiske trivsel er i virkeligheden, hvordan vi reagerer på vores tanker og følelser.

Målet med den metakognitive metode er at fjerne eller minimere tidskrævende bekymringer og grublerier, som typisk ligger bag stress, angst og depression.

Den metakognitive metode adskiller sig fra andre coachende og terapeutiske metoder idet man ikke tillægger følelser og tankers indhold stor betydning for vores psykiske trivsel.

Metakognitiv behandling har i stedet fokus på, at du skal give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed. Ved at lade disse tanker fylde mindre og ved at tænke på noget andet, kan dine følelser også ændre sig.

I vores samtaler vil vi derfor ikke forholde os til dine tidligere ubehagelige eller traumatiske oplevelser, og dermed genopleve dem på ny. I stedet lærer du at håndtere dine svære tanker og følelser på en anderledes og langt mere hensigtsmæssig måde J